Tarieven

  • Particulieren: 45,- Euro per uur inclusief BTW
  • Bedrijven: 45,- Euro per uur exclusief BTW

Nota bene:

  • Mijn Computerman rekent geen voorrijkosten in de  Betuweregio
  • Kunnen wij niets voor u doen? Geen rekening*!* Dit geldt als bij eerste diagnose blijkt dat geen oplossing mogelijk is. Indien nader onderzoek gedaan moet worden, zoals bij data recovery, worden wel kosten in rekening gebracht.

Betaling

Betaling geschiedt in regel bij particulieren a contant, na afloop van het uitgevoerde werk. In bepaalde gevallen, zoals bij aanschaf van nieuwe hard- en software, kan Mijn Computerman een (gedeeltelijke) vooruitbetaling verlangen. Bedrijven ontvangen een factuur.
Telefonische hulp, of Remote Control wordt achteraf via een factuur verrekend.